Wednesday, September 17, 2014

¦aÀsªº®¦¨å-°C¿E×Q-±z¤£¥i¤£ª¾ªº¸£¤ß¦åºÞ¹w¨¾ªvÀø­n-¤@©w­n¬Ý

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>
<h1>�z���a�H�`�~�������ҭW��?�ѱϤ��D�N�b�o�̡C</h1>
<h1><a href="http://goo.gl/9QrmC2"><strong>���W�h�ݬ�</strong></a></h1>
<p><a href="http://goo.gl/9QrmC2"><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-2.jpg" width="800" align="middle" /></a><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-3.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-4.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-5.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-6.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-7.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-8.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-9.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-10.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-11.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-12.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-13.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-14.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-15.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-16.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-17.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-18.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-19.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-20.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-21.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-22.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-23.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-24.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-25.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-26.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-27.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-28.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-29.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-30.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-31.jpg" width="800" align="middle" />
<img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-32.jpg" width="800" align="middle" /><img src="http://www.tcfnet.net.tw/dm/LumbricusRubellus/LumbricusRubellus-33.jpg" width="800" align="middle" /></p>
<h1><a href="http://goo.gl/9QrmC2"><strong>���W�ʶR</strong></a></h1>
</body>
</html>

�z���a�H�`�~�������ҭW��?�ѱϤ��D�N�b�o�̡C

���W�h�ݬ�

���W�ʶR

Tuesday, September 09, 2014

¼s¥ÐÅU«Èº¡·Nºô·s«~¹q¤l³ø20140909

廣田顧客滿意網新品電子報

前往新品區

新品代號
PWUNBINMINICOMBO1

mMini DC10 充電器+

建議售價:790元

網路價NT$749(含稅)

新品代號
PWUNBINMMINIAC151

mMini AC15電源充電器

建議售價:690元

網路價NT$580(含稅)

新品代號
PWUHW-CG-015-BGD

doco 5.4A 三孔車充金

建議售價:399元

網路價NT$379(含稅)

新品代號
PWUHW-CG-015-BR

doco 5.4A 三孔車充紅

建議售價:399元

網路價NT$379(含稅)

新品代號
PWUHW-CG-015-BS

doco 5.4A 三孔車充銀

建議售價:399元

網路價NT$379(含稅)

新品代號
SKHW-SPW-001-B

doco iBomb藍芽喇叭黑

建議售價:990元

網路價NT$900(含稅)

新品代號
SKHW-SPW-001-BU

doco iBomb藍芽喇叭藍

建議售價:990元

網路價NT$900(含稅)

新品代號
SKHW-SPW-001-G

doco iBomb藍芽喇叭綠

建議售價:990元

網路價NT$900(含稅)

新品代號
SKHW-SPW-001-R

doco iBomb藍芽喇叭桃

建議售價:990元

網路價NT$900(含稅)

新品代號
PWUNBINMMINIDC10

mMini DC10 USB充電器

建議售價:690元

網路價NT$489(含稅)

新品代號
PWUNBMCUBE65

mCube 65 萬用充電器

建議售價:1190元

網路價NT$979(含稅)

新品代號
DVTCM-TN96W

康博TN96W雲端網路CCD

建議售價:7290元

網路價NT$7,290(含稅)

新品代號
STLB-8837BL

利百代鬧鐘LB-8837

建議售價:299元

網路價NT$249(含稅)

新品代號
STLB-8837G

利百代鬧鐘LB-8837

建議售價:299元

網路價NT$249(含稅)

新品代號
YMACHW-CB-013-GLD

iPhone5 MFI認證線1

建議售價:499元

網路價NT$485(含稅)

新品代號
LEATA105M

省力扁式延長線50cm

建議售價:79元

網路價NT$69(含稅)

新品代號
SKMMXH-C100-BE

maxellC100耳道耳機藍

建議售價:469元

網路價NT$455(含稅)

新品代號
SKMMXH-C100-BK

maxellC100耳道耳機黑

建議售價:469元

網路價NT$455(含稅)

新品代號
SKMMXH-CJ151-P

maxell CJ151 耳機

建議售價:799元

網路價NT$775(含稅)

新品代號
SKMMXH-DR200S-P

maxell DR-200S耳機粉

建議售價:1149元

網路價NT$1,099(含稅)

新品代號
SKMSH-SBH-012CB

嘻哈領夾入耳藍牙耳機

建議售價:799元

網路價NT$699(含稅)

新品代號
SKWD-8207U-BL

旺德MP3插卡音響

建議售價:888元

網路價NT$780(含稅)

新品代號
SKWD-8207U-PK

旺德MP3插卡音響 粉紅

建議售價:888元

網路價NT$780(含稅)


廣田顧客滿意網地址:台中市南區東興路一段109號信箱:ian@ms.tcfnet.net.tw客服:04-36016687